8_1

Thánh lễ tạ ơn cha mới Nguyễn Thái Tài tại Bỉ quốc

Hồng ân Thiên Chúa cao vời Chọn con ở giữa muôn người thế gian Tiến lên bàn thánh hân hoan Xin dâng Thánh lễ diễm toàn đời con Vâng, hôm nay thực sự là niềm vui nối kết hân hoan, chúc mừng: Lm. Antôn Nguyễn Thái Tài mới được ĐGM …

Đọc thêm →