img_0633-1

Đức cha Tôma thăm lớp Sư phạm Giáo lý Hồng ân

Đức cha Tôma, Giám mục giáo phận Bùi Chu đã ghé thăm lớp Sư phạm Giáo lý Hồng ân của giáo hạt Tứ Trùng được tổ chức tại gíáo xứ Ninh Sa lúc 11 giờ 20 thứ Tư, ngày 13 tháng 07 năm 2016. Cùng đi với Đức cha có …

Đọc thêm →