img_4735

Hạc Châu mừng tháp chuông và quan thầy

Nếu có dịp về thăm giáo phận Bùi Chu, đến bất cứ nơi đâu trải dài tầm mắt, mọi người đều thấy những ngôi thánh đường rộng lớn với cây tháp cao vút. Vào những giờ kinh lễ, người ta sẽ nghe được tiếng chuông nhà thờ ngân nga vang …

Đọc thêm →